A+ A A-

Провеждане на търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот – публична държавна собственост, с намиращите се в тях трансформатор ТМ 400/10 и съоръжения за висока и ниска електрическа част, представляващ сграда № 18 – трафопост № 1във ВР 1013, м. Къро, предоставен за управление на

Националната гвардейска част.

 

Тръжна документация - изтегли

Приложения към препис – извлечение на заповед № РД - 459/06.12.2016 г.:

Приложениe № 1- изтегли

Приложениe № 2 - изтегли

Протокол за прекратяване на търг - изтегли

Заповед за прекратяване на процедура за отдаване под наем трафопост №1 - изтегли


 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.