A+ A A-

„1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда №19”

 


Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда №19

Преписка:

00981-2020-0001 (---)

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

980146

Обявление за поръчка

02.06.2020 г.

02.06.2020 г

 

2

980157

Решение за откриване

02.06.2020 г.

02.06.2020 г

 

3

981406

Решение за изменение

09.06.2020 г.

09.06.2020 г.

Процедура:

В процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 (публично състезание) във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Описание:

Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19 ”, обхващат следните етапи:

Етап № 1: включва следните части: „Архитектурна” - външно саниране, „ВиК” и „Геодезия – вертикална планировка‘.

Етап № 2: включва следните части: „Архитектурна” - вътрешно преустройство, „Електрическа”, „ОВК”, и „ВиК“.

Документи:

/изтегли/

                        Дата  на публикуване

Документация - 02.06.2020г.

Приложения- 02.06.2020г.

Инвестиционен проект- 02.06.2020г.

Протокол - 25.06.2020г.

Протокол - 03.07.2020г.

Протокол - 07.07.2020г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти- 07.07.2020г.

Протокол- 14.07.2020г.

Решение- 15.07.2020г.

Договор- 11.08.2020г.

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

23-06-2020г до 16.00 ч.

Разглеждане на оферти:

24-06-2020г от 9.30 ч.

 

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.