A+ A A-

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

Преписка:

00981-2019-0002 (---)

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

938881

Решение

15.10.2019 г.

15.10.2019 г.

Процедура:

Процедура за възлагане на обществена поръчка при условията и реда на чл.182, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ и чл.18, ал.1, т.13 от Закона за обществените поръчки.

Описание:

Прякото договаряне включва ушиване и доставка на следните артикули гвардейско и представително облекло:

1.             Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червен офицерски         бр.          до 3        НГЧ

2.             Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червен сержантски и войнишки      бр.          до 33      НГЧ

3.             Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски            бр.          до 3        НГЧ

4.             Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки     бр.          до 33      НГЧ

5.             Фуражка ОВ          бр.          до 32      НГЧ

6.             Костюм ОВ            бр.          до 32      НГЧ

Документи:

/изтегли/

                        Дата  на публикуване

Покана-15.10.2019г.

Приложение 1 -15.10.2019г.

Приложения-15.10.2019г.

Протокол 1

Протокол 2

Доклад.

Решение

Договор

Обявление за изменение

Допълнително споразумение

 

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

29-10-2019г. до 16.00 ч.

Разглеждане на оферта:

30-10-2019г. от 9.30 ч. Договарянето ще се проведе на същата дата и място от 14.00 ч.

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.