A+ A A-

„Доставка на пътнически микробус 16+1” за нуждите на Националната гвардейска част

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Доставка на пътнически микробус 16+1” за нуждите на Националната гвардейска част

 

 

Преписка:

00981-2019-0001

 

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

936548

936579

Решение

Обявление

02.10.2019 г.

02.10.2019 г.

02.10.2019 г.

02.10.2019 г.

Процедура:

Публично състезание на основание чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП, във връзка с чл. 20, ал. 2, т.2 от ЗОП

Описание:

Доставка на 1/един/ брой пътнически микробус 16+1 за нуждите на Националната гвардейска част. Доставената автомобилна техника да е фабрично нова, неупотребявана и да е произведена не по-рано от  01.01.2019,като следва да отговаря на изискванията, посочени в утвърдена от Възложителя Техническата спецификация с рег.№ СИ-16-Т- 145/30.09.2019г., приложение към документацията и неразделна част от нея. Реализирането на доставката е свързано с необходимостта от обезпечаване на автопарка на Националната гвардейска част с необходимата автомобилна техника.

 

 Публикувани на: 02.10.2019 г.

Документи:

/изтегли/

Обявление

Документация за процедурата

Приложение № 1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

Решение

Протокол

Протокол №2

Доклад

Решение

Договор

Обявление за изменение

Допълнително споразумение № 1

Допълнително споразумение № 2

Обявление за приключване на договор

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

24.10.2019 г.14:00ч.

Разглеждане на

 оферти:

25.10.2019 г. 09:30ч.

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.