A+ A A-

Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

 

 

Преписка:

00981-2018-0001

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло” е регистрирана в ССИ  с №20180905-00981-0039 на 05.09.2018 г.

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

867180

Решение

12.09.2018 г.

12.09.2018 г.

Процедура:

Пряко договаряне на основание чл.182, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в“  и чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

Описание:

Ушиване и доставка на следните номенклатури вещево имущество:

1.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червен офицерски-до 2бр. ;2.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червен сержантски и войнишки-до 30бр.;3.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и акселбант бял офицерски-до 3 бр.;4.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и етишкет бял сержантски и войнишки-до 26бр.;5.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски-до 2бр.;6.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки-до 30бр.;7.Калпак гвардейски сив зимен, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски-до 2бр.;8.Калпак гвардейски сив зимен, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки до 30бр.;9.Безкозирка бяла-до 50бр.;10.Фуражка ОВ-до 50бр.;11.Костюм ОВ-до 100бр.;12.Фуражка ВВС-до 50бр.;13.Костюм ВВС-до 50бр.;14.Шинел гвардейски офицерски-до 4бр.;15.Шинел гвардейски сержантски/войнишки-до 24бр.;16.Шинел ВВС офицерски-до 2бр.;17.Шинел ВВС сержантски/войнишки-до 26бр.;18.Шинел ВМС офицерски-до 2бр.;19.Шинел ВМС сержантски/войнишки-до 22бр.;20.Акселбант ОВ офицерски-до 15бр.;21.Акселбант ОВ сержантски/войнишки-до 185бр.;22.Акселбант ВВС офицерски-до 5бр.;23.Акселбант ВВС сержантски/войнишки-до 95бр.;24.Акселбант ВМС офицерски-до 5бр.;25.Акселбант ВМС сержантски/войнишки-до 95бр..

 

 Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

 

Покана– 12.09.2018г.

Приложения - 12.09.2018 г.

Протокол

Протокол

Доклад

Решение

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

26.09.2018 г.16:00ч.

Разглеждане на

 оферти:

27.09.2018 г. 09:30ч.

 

Последно обновена на Сряда, 02 Октомври 2019 15:57

Прочетена: 1986 пъти

Доставка и раздаване на готова храна в Националната гвардейска част

 


Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

Доставка и раздаване на готова храна в Националната гвардейска част

Преписка:

00981-2015-0003 (---)

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

681963

Решение

11.08.2015 г.

11.08.2015 г.

 

2

681965

Обявление за поръчка

11.08.2015 г.

11.08.2015 г.

Процедура:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.8 от ЗОП

Описание:

1. Доставка на готова храна в Националната гвардейска част, както следва:

1.1. Ежедневно за правоимащите военнослужещи, назначени за носене на дежурствата, съгласно Наредба № Н-5/02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време:

- за военнослужещите, назначени на 24 часови дежурства – три пъти на ден (за закуска, за обяд и за вечеря);

- за военнослужещите, назначени на 12 часови дежурства – два пъти на ден (за закуска и за обяд) в работни дни;

- за военнослужещите назначени в караул пред сградата на администрацията на Президента – два пъти на ден (за закуска и за обяд) в празнични и почивни дни, и при необходимост.

1.2. По отделна заявка за правоимащите военнослужещи и цивилни служители от Националната гвардейска част, участващи в протоколни и представителни мероприятия и в занятия от седмичното разписание, съгласно Наредба № Н-5/02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време.

1.3. По отделна заявка за правоимащите военнослужещи и цивилни служители от други военни формирования, командировани за участие в съвместни мероприятия с Националната гвардейска част, съгласно Наредба № Н-5/02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време.

1.4. За военнослужещи и цивилни служители – срещу заплащане.

2. Раздаване на готовата храна в посуда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обособена част на хранителния блок на Националната гвардейска част /възможност за използване на еднократна посуда/. Храната за обед за военнослужещите назначени в караул пред сградата на администрацията на Президента се доставя в подходяща посуда за еднократна употреба, непозволяваща разсипване/разливане на храната.

Документи:

/изтегли/

 

Дата на публикуване на документа

Документация

12.08.2015г.

Заповеди 12.08.2015г.
Протокол

07.10.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

13.11.2015г.

Протокол 23.11.2015г.
Решение 23.11.2015г.
Договор 18.01.2016
Гаранции  
Плащания  
Плащания  
Плащания  
Плащания  
Плащания  
Плащания  
Плащания  
Плащания  
Плащания  
Плащания  
Плащания  
Плащания  

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

05-10-2015

Разглеждане на оферти:

06-10-2015

 

Последно обновена на Понеделник, 03 Август 2020 11:07

Прочетена: 3273 пъти

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.