A+ A A-

Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

 

 

Преписка:

00981-2017-0002

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло” е регистрирана в ССИ  с №2017 0704-009810028 на 23.08.2017 г.

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

802114

Решение

23.08.2017 г.

23.08.2017 г.

Процедура:

Пряко договаряне на основание чл.182, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в“  и чл.20, ал.2, т.2 и ал. 9 от ЗОП

Описание:

Ушиване и доставка на следните артикули гвардейско и представително облекло: 1.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червени офицерски;2.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червени сержантски и войнишки;3.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и акселбант бели офицерски;4.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;5.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки;6.Калпак гвардейски сив зимен , комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;7.Брич офицерски;8.Брич сержантски и войнишки;9.Костюм ОВ /куртка и панталон/;10.Фуражка ОВ.

 

 Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

Покана– 29.08.2017 г.

Приложения - 29.08.2017 г.

Протокол 1 - 27.09.2017 г.

Протокол 2 - 27.09.2017 г.

Доклад СИ-16-Т-140 - 27.09.2017 г.

Решение - 27.09.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

15.09.2017 г.13:00ч.

Разглеждане на

 оферти:

18.09.2017 г. 09:30ч.

 

Последно обновена на Сряда, 12 Септември 2018 15:59

Прочетена: 646 пъти

„Доставка на нова автомобилна техника за нуждите на Националната гвардейска част”, по 2 /две/ обособени позиции

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Доставка на нова автомобилна техника за нуждите на Националната гвардейска част” по 2 /две/ обособени позиции

Преписка:

00981-2017-0001

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

795271

Решение

10.07.2017 г.

10.07.2017 г.

 

2

795274

Обявление

10.07.2017 г.

10.07.2017 г.

Процедура:

 Процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1,т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП/публично състезание/

Описание:

„Доставка на нова автомобилна техника за нуждите на Националната гвардейска част”, по 2 /две/ обособени позиции както следва:

> Обособена позиция №1: Доставка на 2 броя нови еднакви леки автомобили тип „комби“

> Обособена позиция №2: Доставка на 1 брой нов пътнически микробус 16+1 места.

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да се изпълняват при съблюдаване на техническите характеристики и изисквания посочени в технически спецификации с рег.№ №СИ-16-Т-75/28.06.2017 г. и СИ-16-Т-74/28.06.2017 г.

 

                            Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

Документация – 10.07.2017 г.

Приложения - 10.07.2017 г.

Протокол 1 - 03.08.2017 г.

Протокол 2 - 03.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 03.08.2017 г.

Протокол 3 - 08.08.2017 г.

Доклад - 08.08.2017 г.

Решение - 10.08.2017 г.

Договор 1 - 28.09.2017 г.

Договор 2 - 28.09.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

01-08-2017г.

Разглеждане на оферти:

02-08-2017г.

 

Последно обновена на Понеделник, 03 Септември 2018 12:02

Прочетена: 686 пъти

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.