A+ A A-

Пране и химическо почистване на вещево имущество

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

 

„Пране и химическо почистване на вещево имущество“

Правно основание:

Избор на изпълнител на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Документи:

/изтегли/

Покана за участие в избор на изпълнител

Сведение за освободена гаранция

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

02.09.2015 г.

Разглеждане на оферти:

03.09.2015 г.

 

Последно обновена на Четвъртък, 27 Октомври 2016 15:41

Прочетена: 2700 пъти

„Извършване на инвеститорски контрол и строителен надзор на „1013/ Текущ ремонт на битов корпус - сграда № 23 в Националната гвардейска част

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Извършване на инвеститорски контрол и строителен надзор на „1013/ Текущ ремонт на битов корпус - сграда № 23 в Националната гвардейска част”

Правно основание:

Избор на изпълнител на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Документи:

/изтегли/

Покана за участие в избор на изпълнител

Приложения

Протокол

Договор

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

17.06.2015 г.

Разглеждане на оферти:

18.06.2015 г.

 

Последно обновена на Четвъртък, 02 Юни 2016 10:47

Прочетена: 2933 пъти

Доставка и раздаване на готова храна в Националната гвардейска част

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

Доставка и раздаване на готова храна в Националната гвардейска част

Преписка:

00981-2015-0001 (---)

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

663378

Решение

27.04.2015 г.

27.04.2015 г.

 

2

663389

Обявление за поръчка

27.04.2015 г.

27.04.2015 г.

Процедура:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.4 с прилагане на опростени правила съгласно чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.

Описание:

1.Доставка на готова храна в Националната гвардейска част, както следва:

1.1. Ежедневно за правоимащите съгласно заповед № ОХ-482/30.07.2010 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-880/22.11.2011 г., МЗ № ОХ-218/22.03.2012 г., МЗ № ОХ-347/18.05.2012 г. и МЗ № ОХ 473/06.07.2012 г. военнослужещи, назначени за носене на дежурствата:

- за военнослужещите, назначени на 24 часови дежурства – три пъти на ден (за закуска, за обяд и за вечеря);

- за военнослужещите, назначени на 12 часови дежурства – два пъти на ден (за закуска и за обяд) в работни дни;

- за военнослужещите назначени в караул пред сградата на администрацията на Президента – два пъти на ден (за закуска и за обяд) в празнични и почивни дни, и при необходимост.

1.2. По отделна заявка за правоимащите съгласно заповед № ОХ-482/30.07.2010 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-880/22.11.2011 г., МЗ № ОХ-218/22.03.2012 г., МЗ № ОХ-347/18.05.2012 г. и МЗ № ОХ 473/06.07.2012 г. военнослужещи и цивилни служители от Националната гвардейска част, участващи в протоколни и представителни мероприятия и в занятия от седмичното разписание.

1.3. По отделна заявка за правоимащите съгласно заповед № ОХ-482/30.07.2010 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-880/22.11.2011 г., МЗ № ОХ-218/22.03.2012 г., МЗ № ОХ-347/18.05.2012 г. и МЗ № ОХ 473/06.07.2012 г. военнослужещи и цивилни служители от други военни формирования, командировани за участие в съвместни мероприятия с Националната гвардейска част.

1.4. За военнослужещи и цивилни служители – срещу заплащане.

Документи:

/изтегли/

Документация

Заповеди

Решение за прекратяване на процедура

 

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

26-05-2015

Разглеждане на оферти:

27-05-2015

 

Последно обновена на Четвъртък, 02 Юни 2016 10:53

Прочетена: 2440 пъти

1013 / Текущ ремонт на битов корпус – сграда № 23 в Националната гвардейска част

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„1013 / Текущ ремонт на битов корпус – сграда № 23 в Националната гвардейска част”

Преписка:

00981-2015-0002

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

665093

Решение

05.05.2015 г.

05.05.2015 г.

 

2

665094

Обявление за поръчка

05.05.2015 г.

05.05.2015 г.

Процедура:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.4 с прилагане на опростени правила съгласно чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП.

Описание:

Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Текущ ремонт на битов корпус - сграда № 23”, обхващат следните части: Част „Архитектура”

При разработване на проекта е проведено заснемане на съществуващото положение на сградата и територията около нея. Не се предвиждат никакви промени в конструктивно или архитектурно отношение, които да съставляват съществено изменение на завареното положение.Проектираните строителни и монтажни работи за ремонт обхващат:

Фасади и външни ограждащи стени, Външна и вътрешна дограма, Вътрешни стени и тавани, Настилки и Преустройство.

ЧАСТ: „ВК”

Предмет на проекта е оборудвенето на три броя тоалетни възли с прибори от санитарен фаянс, с водочерпна арматура, както и подмяната на съществуващ водопроводен клон (противопожарни нужди) поц.тр.2” с нови. Изисква се преустройство на помещенията към последните две оси на партерния етаж и обособяването им като три стаи за гости. В проектът е предвидено изискването на Възложителя за демонтаж на стари и монтаж на нови поцинковани тръби 2” към съществуващия противопожарен клон. Противопожарни касети се оборудват с нови шлангове (мин. 25м),струйник, ск2”. Поц. тръби се изолират с тополоизолация от микропореста материя. Мероприятията, свързани с БХТПБ са разделени на два етапа:

- мероприятия по време на строителството;

- мероприятия по време на експлоатацията.

ЧАСТ: „ОВК”

В проекта се разработват следните инсталации:

- отоплителение на стаите, обособени за гости на формированието;

- смукателна вентилация на душове и WC.

ЧАСТ: „Електрическа”

Проектът е изготвен за трите стаи на последните две оси на партерния етаж на сградата и включва данните за системите за климатизация, вентилация, отопление и водоснабдяване. Разработени са следните инсталации:

- електрозахранване и ел. табла;

- осветителна инсталация;

- инсталация за контакти общи нужди;

- инсталация за захранване на съоръжения за отопление и вентилация;

- телевизионна инсталация.

Част: „План за безопасност и здраве”

Документи:

/изтегли/ 

Документация

Приложения

Инвестиционен проект

Протокол

Съобщение

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Решение

Договор

Техническо предложение

Информация за освободени гаранции за участие

Информация за плащания

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

08-06-2015

Разглеждане на оферти:

09-06-2015

 

 

Последно обновена на Четвъртък, 02 Юни 2016 10:46

Прочетена: 2818 пъти

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.