A+ A A-

Пране и химическо почистване на вещево имущество

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

 

„Пране и химическо почистване на вещево имущество“

Правно основание:

Избор на изпълнител на основание чл. 14, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Документи:

/изтегли/

Покана за участие в избор на изпълнител

Сведение за освободена гаранция

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

02.09.2015 г.

Разглеждане на оферти:

03.09.2015 г.

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.