A+ A A-

1013 / Текущ ремонт на битов корпус – сграда № 23 в Националната гвардейска част

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„1013 / Текущ ремонт на битов корпус – сграда № 23 в Националната гвардейска част”

Преписка:

00981-2015-0002

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

665093

Решение

05.05.2015 г.

05.05.2015 г.

 

2

665094

Обявление за поръчка

05.05.2015 г.

05.05.2015 г.

Процедура:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.4 с прилагане на опростени правила съгласно чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП.

Описание:

Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Текущ ремонт на битов корпус - сграда № 23”, обхващат следните части: Част „Архитектура”

При разработване на проекта е проведено заснемане на съществуващото положение на сградата и територията около нея. Не се предвиждат никакви промени в конструктивно или архитектурно отношение, които да съставляват съществено изменение на завареното положение.Проектираните строителни и монтажни работи за ремонт обхващат:

Фасади и външни ограждащи стени, Външна и вътрешна дограма, Вътрешни стени и тавани, Настилки и Преустройство.

ЧАСТ: „ВК”

Предмет на проекта е оборудвенето на три броя тоалетни възли с прибори от санитарен фаянс, с водочерпна арматура, както и подмяната на съществуващ водопроводен клон (противопожарни нужди) поц.тр.2” с нови. Изисква се преустройство на помещенията към последните две оси на партерния етаж и обособяването им като три стаи за гости. В проектът е предвидено изискването на Възложителя за демонтаж на стари и монтаж на нови поцинковани тръби 2” към съществуващия противопожарен клон. Противопожарни касети се оборудват с нови шлангове (мин. 25м),струйник, ск2”. Поц. тръби се изолират с тополоизолация от микропореста материя. Мероприятията, свързани с БХТПБ са разделени на два етапа:

- мероприятия по време на строителството;

- мероприятия по време на експлоатацията.

ЧАСТ: „ОВК”

В проекта се разработват следните инсталации:

- отоплителение на стаите, обособени за гости на формированието;

- смукателна вентилация на душове и WC.

ЧАСТ: „Електрическа”

Проектът е изготвен за трите стаи на последните две оси на партерния етаж на сградата и включва данните за системите за климатизация, вентилация, отопление и водоснабдяване. Разработени са следните инсталации:

- електрозахранване и ел. табла;

- осветителна инсталация;

- инсталация за контакти общи нужди;

- инсталация за захранване на съоръжения за отопление и вентилация;

- телевизионна инсталация.

Част: „План за безопасност и здраве”

Документи:

/изтегли/ 

Документация

Приложения

Инвестиционен проект

Протокол

Съобщение

Протокол 2

Протокол 3

Протокол 4

Решение

Договор

Техническо предложение

Информация за освободени гаранции за участие

Информация за плащания

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

08-06-2015

Разглеждане на оферти:

09-06-2015

 

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.