A+ A A-

Доставка и раздаване на готова храна в Националната гвардейска част

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

Доставка и раздаване на готова храна в Националната гвардейска част

Преписка:

00981-2015-0001 (---)

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

663378

Решение

27.04.2015 г.

27.04.2015 г.

 

2

663389

Обявление за поръчка

27.04.2015 г.

27.04.2015 г.

Процедура:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.4 с прилагане на опростени правила съгласно чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП.

Описание:

1.Доставка на готова храна в Националната гвардейска част, както следва:

1.1. Ежедневно за правоимащите съгласно заповед № ОХ-482/30.07.2010 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-880/22.11.2011 г., МЗ № ОХ-218/22.03.2012 г., МЗ № ОХ-347/18.05.2012 г. и МЗ № ОХ 473/06.07.2012 г. военнослужещи, назначени за носене на дежурствата:

- за военнослужещите, назначени на 24 часови дежурства – три пъти на ден (за закуска, за обяд и за вечеря);

- за военнослужещите, назначени на 12 часови дежурства – два пъти на ден (за закуска и за обяд) в работни дни;

- за военнослужещите назначени в караул пред сградата на администрацията на Президента – два пъти на ден (за закуска и за обяд) в празнични и почивни дни, и при необходимост.

1.2. По отделна заявка за правоимащите съгласно заповед № ОХ-482/30.07.2010 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-880/22.11.2011 г., МЗ № ОХ-218/22.03.2012 г., МЗ № ОХ-347/18.05.2012 г. и МЗ № ОХ 473/06.07.2012 г. военнослужещи и цивилни служители от Националната гвардейска част, участващи в протоколни и представителни мероприятия и в занятия от седмичното разписание.

1.3. По отделна заявка за правоимащите съгласно заповед № ОХ-482/30.07.2010 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-880/22.11.2011 г., МЗ № ОХ-218/22.03.2012 г., МЗ № ОХ-347/18.05.2012 г. и МЗ № ОХ 473/06.07.2012 г. военнослужещи и цивилни служители от други военни формирования, командировани за участие в съвместни мероприятия с Националната гвардейска част.

1.4. За военнослужещи и цивилни служители – срещу заплащане.

Документи:

/изтегли/

Документация

Заповеди

Решение за прекратяване на процедура

 

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

26-05-2015

Разглеждане на оферти:

27-05-2015

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.