Видео

Национална гвардия | Видео

Последно видео

Церемония-спектакъл "ИСКРИ" 

ПРЕГЛЕД

Всички видео материали

A+ A A-

„1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда №19”

 


Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда №19

Преписка:

00981-2020-0001 (---)

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

980146

Обявление за поръчка

02.06.2020 г.

02.06.2020 г

 

2

980157

Решение за откриване

02.06.2020 г.

02.06.2020 г

 

3

981406

Решение за изменение

09.06.2020 г.

09.06.2020 г.

Процедура:

В процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т. 12 (публично състезание) във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Описание:

Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Текущ ремонт на щаба на Национална гвардейска част - сграда № 19 ”, обхващат следните етапи:

Етап № 1: включва следните части: „Архитектурна” - външно саниране, „ВиК” и „Геодезия – вертикална планировка‘.

Етап № 2: включва следните части: „Архитектурна” - вътрешно преустройство, „Електрическа”, „ОВК”, и „ВиК“.

Документи:

/изтегли/

                        Дата  на публикуване

Документация -02.06.2020г.

Приложения-02.06.2020г

Инвестиционен проект-02.06.2020г

Протокол -25.06.2020

Протокол -03.07.2020

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

23-06-2020г до 16.00 ч.

Разглеждане на оферти:

24-06-2020г от 9.30 ч.

 

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.