Видео

Национална гвардия | Видео

Последно видео

Церемония-спектакъл "ИСКРИ" 

ПРЕГЛЕД

Всички видео материали

A+ A A-

Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

 

 

Преписка:

00981-2017-0002

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло” е регистрирана в ССИ  с №2017 0704-009810028 на 23.08.2017 г.

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

802114

Решение

23.08.2017 г.

23.08.2017 г.

Процедура:

Пряко договаряне на основание чл.182, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в“  и чл.20, ал.2, т.2 и ал. 9 от ЗОП

Описание:

Ушиване и доставка на следните артикули гвардейско и представително облекло: 1.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червени офицерски;2.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червени сержантски и войнишки;3.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и акселбант бели офицерски;4.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;5.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки;6.Калпак гвардейски сив зимен , комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;7.Брич офицерски;8.Брич сержантски и войнишки;9.Костюм ОВ /куртка и панталон/;10.Фуражка ОВ.

 

 Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

Покана– 29.08.2017 г.

Приложения - 29.08.2017 г.

Протокол 1 - 27.09.2017 г.

Протокол 2 - 27.09.2017 г.

Доклад СИ-16-Т-140 - 27.09.2017 г.

Решение - 27.09.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

15.09.2017 г.13:00ч.

Разглеждане на

 оферти:

18.09.2017 г. 09:30ч.

 

Последно обновена на Сряда, 27 Септември 2017 10:53

Прочетена: 145 пъти

„Доставка на нова автомобилна техника за нуждите на Националната гвардейска част”, по 2 /две/ обособени позиции

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Доставка на нова автомобилна техника за нуждите на Националната гвардейска част” по 2 /две/ обособени позиции

Преписка:

00981-2017-0001

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

795271

Решение

10.07.2017 г.

10.07.2017 г.

 

2

795274

Обявление

10.07.2017 г.

10.07.2017 г.

Процедура:

 Процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.18, ал.1,т.12 във връзка с чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП/публично състезание/

Описание:

„Доставка на нова автомобилна техника за нуждите на Националната гвардейска част”, по 2 /две/ обособени позиции както следва:

> Обособена позиция №1: Доставка на 2 броя нови еднакви леки автомобили тип „комби“

> Обособена позиция №2: Доставка на 1 брой нов пътнически микробус 16+1 места.

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, следва да се изпълняват при съблюдаване на техническите характеристики и изисквания посочени в технически спецификации с рег.№ №СИ-16-Т-75/28.06.2017 г. и СИ-16-Т-74/28.06.2017 г.

 

                            Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

Документация – 10.07.2017 г.

Приложения - 10.07.2017 г.

Протокол 1 - 03.08.2017 г.

Протокол 2 - 03.08.2017 г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - 03.08.2017 г.

Протокол 3 - 08.08.2017 г.

Доклад - 08.08.2017 г.

Решение - 10.08.2017 г.

Договор 1 - 28.09.2017 г.

Договор 2 - 28.09.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

01-08-2017г.

Разглеждане на оферти:

02-08-2017г.

 

Последно обновена на Вторник, 17 Октомври 2017 15:29

Прочетена: 322 пъти

Доставка и раздаване на готова храна в Националната гвардейска част

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

Доставка и раздаване на готова храна в Националната гвардейска част

Преписка:

00981-2015-0003 (---)

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

681963

Решение

11.08.2015 г.

11.08.2015 г.

 

2

681965

Обявление за поръчка

11.08.2015 г.

11.08.2015 г.

Процедура:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.8 от ЗОП

Описание:

1. Доставка на готова храна в Националната гвардейска част, както следва:

1.1. Ежедневно за правоимащите военнослужещи, назначени за носене на дежурствата, съгласно Наредба № Н-5/02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време:

- за военнослужещите, назначени на 24 часови дежурства – три пъти на ден (за закуска, за обяд и за вечеря);

- за военнослужещите, назначени на 12 часови дежурства – два пъти на ден (за закуска и за обяд) в работни дни;

- за военнослужещите назначени в караул пред сградата на администрацията на Президента – два пъти на ден (за закуска и за обяд) в празнични и почивни дни, и при необходимост.

1.2. По отделна заявка за правоимащите военнослужещи и цивилни служители от Националната гвардейска част, участващи в протоколни и представителни мероприятия и в занятия от седмичното разписание, съгласно Наредба № Н-5/02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време.

1.3. По отделна заявка за правоимащите военнослужещи и цивилни служители от други военни формирования, командировани за участие в съвместни мероприятия с Националната гвардейска част, съгласно Наредба № Н-5/02.04.2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и на курсантите във висшите военни училища в мирно време.

1.4. За военнослужещи и цивилни служители – срещу заплащане.

2. Раздаване на готовата храна в посуда на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в обособена част на хранителния блок на Националната гвардейска част /възможност за използване на еднократна посуда/. Храната за обед за военнослужещите назначени в караул пред сградата на администрацията на Президента се доставя в подходяща посуда за еднократна употреба, непозволяваща разсипване/разливане на храната.

Документи:

/изтегли/

 

Дата на публикуване на документа

Документация

12.08.2015г.

Заповеди 12.08.2015г.
Протокол

07.10.2015г.

Съобщение за отваряне на ценови оферти

13.11.2015г.

Протокол 23.11.2015г.
Решение 23.11.2015г.
Договор 18.01.2016
Гаранции  
Плащания  
Плащания  
Плащания  
Плащания  

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

05-10-2015

Разглеждане на оферти:

06-10-2015

 

Последно обновена на Понеделник, 22 Май 2017 15:04

Прочетена: 1119 пъти

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2018. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.