A+ A A-

Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

 

 

Преписка:

00981-2017-0002

Процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло” е регистрирана в ССИ  с №2017 0704-009810028 на 23.08.2017 г.

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

802114

Решение

23.08.2017 г.

23.08.2017 г.

Процедура:

Пряко договаряне на основание чл.182, във връзка с чл.79, ал.1, т.3, буква „в“  и чл.20, ал.2, т.2 и ал. 9 от ЗОП

Описание:

Ушиване и доставка на следните артикули гвардейско и представително облекло: 1.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червени офицерски;2.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червени сержантски и войнишки;3.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и акселбант бели офицерски;4.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;5.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки;6.Калпак гвардейски сив зимен , комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;7.Брич офицерски;8.Брич сержантски и войнишки;9.Костюм ОВ /куртка и панталон/;10.Фуражка ОВ.

 

 Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

Покана– 29.08.2017 г.

Приложения - 29.08.2017 г.

Протокол 1 - 27.09.2017 г.

Протокол 2 - 27.09.2017 г.

Доклад СИ-16-Т-140 - 27.09.2017 г.

Решение - 27.09.2017 г.

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

15.09.2017 г.13:00ч.

Разглеждане на

 оферти:

18.09.2017 г. 09:30ч.

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.