A+ A A-

Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„Ушиване и доставка на гвардейско и представително облекло”

 

 

Преписка:

00981-2016-0002 

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

748134

Решение

09.09.2016 г.

13.09.2016 г.

Процедура:

Пряко договаряне на основание чл.182, във връзка с чл.79, ал.1, т.3 „В“  и чл.20, ал.2, т.2 от ЗОП

Описание:

Ушиване и доставка на следните артикули гвардейско и представително облекло: 1.Мундир гварде йски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и акселбант червен офицерски;2.Мундир гвардейски бял /летен/ с украса, комплект с кушак и етишкет червен сержантски и войнишки;3.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и акселбант бял офицерски;4.Мундир гвардейски червен /зимен/ с украса, комплект с кушак и етишкет бял сержантски и войнишки;5.Брич офицерски;6.Брич сержантски / войнишки;7.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;8.Калпак гвардейски бял /летен/, комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки;9.Калпак гвардейски сив зимен , комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда офицерски;10.Калпак гвардейски сив зимен , комплект с рибици, носач за перо и Александровска звезда сержантски и войнишки;11.Фуражка - габардин 50/2 ОВ;12.Фуражка - габардин 50/2 ВВС

 

 Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

Документация– 13.09.2016г.

Протокол

Решение

Договор

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

21.09.2016 г.11:00ч.

Разглеждане на оферти:

26.09.2016 г. 09:30ч.

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.