A+ A A-

„1013/ Текущ ремонт на битов корпус - сграда № 5 в Националната гвардейска част”

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„1013/ Текущ ремонт на битов корпус - сграда № 5 в Националната гвардейска част”

Преписка:

00981-2015-0005

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

687595

Решение

14.09.2015 г.

14.09.2015 г.

 

2

687604

Обявление

14.09.2015 г.

14.09.2015 г.

Процедура:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.8 с прилагане на опростени правила съгласно чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП.

Описание:

Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Текущ ремонт на битов корпус - сграда № 5”, обхващат следните части:

Част „Архитектура”

Не се предвиждат никакви промени в конструктивно или архитектурно отношение, които да съставляват съществено изменение на завареното положение.

Предвидени са вътрешни и външни ремонтни дейности.

В количествената сметка са описани довършителни работи,като шпакловки, боядисване, поставяне на тапети и други.

Не се предвиждат никакви изменения или други строително-монтажни мероприятия, засягащи елементите на конструкцията на сградата, фасадата на сградата, а само обновяване и ремонт и сградните инсталации в периметъра на разработвания обект.

Част „Вертикална планировка и Геодезическо заснемане”

I. Геодезическа снимка

За нуждите на проектирането е извършено тахиметрично заснемане на съществуващата застроеност, инфраструктура, ситуационни подробности и релеф в частта на сграда № 5 - НГЧ.

II. Вертикална планировка

Проектът за вертикално планиране на сграда № 5 е свързан с подмяна на съществуващата около нея настилка от бетонови плочи и оформяне на площ за озеленяване и рекреация, при запазване на дървесната растителност и съществуващия бордюр към улиците. Проектът за вертикално планиране е изчертан в мащаб 1:200.

III. Трасировъчен план

Изработен е трасировъчен план, на който са дадени номерата на чупките и трасировъчните данни за проекта.

Част „Енергийна ефективност”

 

                            Публикувани на:

Документи:

/изтегли/

Документация – 15.09.2015 г.

Приложения - 15.09.2015 г.

Проект - 15.09.2015 г.

Разяснение - 05.10.2015 г.

Протокол №1 - 30.10.2015 г.

Протокол №2 - 19.11.2015 г.

Протокол №3 - 19.11.2015 г

Решение - 19.11.2015 г.

Договор,техническо предложение и ценова оферта - 28.12.2015 г

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Гаранции - 14.01.2016 г

Информация за извършени плащания по договори - 08.06.2016 г

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

26-10-2015

Разглеждане на оферти:

27-10-2015

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.