A+ A A-

1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част

 

Възложител:

Национална гвардейска част

Предмет:

„1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”

Преписка:

00981-2015-0004 (---)

Съдържание:

No

ID на документа

Тип на документа

Изпратен на:

Публикуван на:

1

686014

Решение

04.09.2015 г.

04.09.2015 г.

 

2

686021

Обявление за поръчка

04.09.2015 г.

04.09.2015 г.

Процедура:

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.8 с прилагане на опростени правила, съгласно чл. 14, ал. 3,т. 1 от Закона за обществени поръчки

Описание:

Строителните и монтажните работи, които са предмет на „1013/ Изграждане на минифутболно игрище в Националната гвардейска част”, обхващат следните части:

Част „Архитектура”-игрището е разположено на  свободно място на северозапад от рекреационната зона. Площта на заградения терен - игралното поле и обслужващите сервитутни зони около него, са приблизително 30,22 / 53,60 метра. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи с единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове. Върху металните колове на оградата от вътрешната страна на игрището ще бъде монтирана метална ограждаща мрежа. Над металната мрежа ще бъде монтирана спортна оградна мрежа. Главният достъп е осигурен от метална врата, разположена в южния край на игрището. Игралното поле е стандартно, с размери 24 / 48 м. Около игралното поле има сервитутна зона, която е задължителна за осигуряване на необходимия комфорт при игра. Цялото оградено пространство ще бъде застлано с настилка от изкуствена трева, която трябва да отговаря на определени технически изисквания/посочени в документацията/.

Част „Вертикална планировка”.

Проектът по вертикална планировка е разработен въз основа на виза за проектиране, архитектурна разработка и геодезично заснемане. В проекта се разглежда пригаждането на минифутболно игрище във височинно отношение спрямо съществуващия терен.

 Част „Конструктивна”

Проектът третира начина на изграждането на минифутболно игрище и по точно изпълнението на оградата на игрището. Предвидено е изпълнението на оградата да е смесено - монолитни основи – единични фундаменти и стоманобетонни стени между тях и метални колове раположени по осите, на които се опъва оградна мрежа. По късите страни на игрището се предвижда оградната мрежа да е с височина 200см и нагоре неметална оградна мрежа – 200см. Предвидено е изпълнението на два броя метални врати. Допълнението към проекта третира начина на изпълнението на фундаментите на осветителните стълбове и тяхното ситуиране на площадката.

Част „ВК”

Външното пожарогасене за района се обезпечава от съществуваща водопроводна мрежа с монтирани към нея противопожарни хидранти. При пожар ще се използват близките противопожарни хидранти /към строеви плац и към щаб на НГЧ/, както и другите съществуващи мероприятия по противопожарната служба във формированието. Отводняването на обекта ще бъде повърхностно.

Подобект ВЪНШНО ОСВЕТЛЕНИЕ”

Част „ЕЛЕКТРО”-Стълбовете да са със заключващи се лазерно изрязани вратички на панти. При изправяне на стълбовете отворите им да са ориентирани към шахтите.

-Стълбове за осветление и осветителни тела /прожектори/

В участъка покрай игрището на 0,6м от оградата се изправят 6 бр. горещо поцинковани стоманотръбни стълбове (СТС) ф133/108/89мм – светла височина 8м (9,5м).

-Захранващи кабели, тръбна мрежа, кабелни ревизионни шахти

За захранване на осветителната инсталация на игрището се изгражда ново табло за прожекторно осветление /РТ-ПрО/, което се монтира върху бетонов фундамент долепен до оградата. Кабелите за захранване на осветлението ще бъдат разпределени в няколко захранващи клона. Към всеки захранващ клон да бъдат разпределени осветителните тела, така че в края им да се получават падове на напрежение, които са в рамките на допустимия - под 3%. Новата инсталирана мощност е Pинст=7,2kW.

-Управление на осветлението

За управление на осветлението на фасадата на таблото да се монтират бутони. Всеки стълб, с тройка прожектори на него ще се включва от отделен бутон.

Документи:

/изтегли/

                        Дата  на публикуване

Документация-07.09.2015г.

Приложения-07.09.2015г

Инвестиционен проект-07.09.2015г

Разяснение-30.09.2015г

Протокол №1-27.10.2015г

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Протокол - 06.11.2015г.

Решение - 06.11.2015г.

Договор - 18.12.2015г.

Техническо предложение - 18.12.2015г.

Ценово предложение - 18.12.2015г.

Гаранции - 04.01.2016г.

Информация за извършени плащания по договори - 08.06.2016г.

Краен срок за подаване на оферти/заявления за участие:

20-10-2015г

Разглеждане на оферти:

21-10-2015г

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.