A+ A A-

Провеждане на повторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи

Националната гвардейска част на основание чл.64, ал.1 от Закона за държавната собственост, във връзка с чл.3, чл.4, ал.1, чл.6  и следващите от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост  и заповед № РД-286/20.07.2016 г. на командира на НГЧ, обявява повторен търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи.

Обява- изтегли

Документация - изтегли

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.