A+ A A-

Отварянето на плик №3- Ценова оферта...

Отварянето на плик №3- Ценова оферта на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "1013/Изграждане на строеви плац в Националната гвардейска част" ще се извърши на 24.09.2014 г. от 09:30 часа в щаба на Националната гвардейска част

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.