A+ A A-

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ


На 16.07.2013 г. от 15.00 часа в Националната гвардейска част, гр.София-1113, бул. „Асен Йорданов” №2, ще бъдат отворени пликове №3- ценови предложения на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл.16, ал.8 с прилагане на опростени правила по чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществени поръчки с предмет : „Ежедневна доставка и раздаване на готова храна в обособена част на хранителния блок на Възложителя на правоимащите от Националната гвардейска част, съгласно заповед № ОХ-482/30.07.2010 г. на министъра на отбраната на Република България, изменена и допълнена с МЗ № ОХ-880/22.11.2011 г., МЗ № ОХ-218/22.03.2012 г., МЗ № ОХ-347/18.05.2012 г. и МЗ № ОХ 473/06.07.2012 г. и срещу заплащане на военнослужещи и цивилни служители”.

 

 

 

 

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.