A+ A A-

Посещение на група ученици от ГПЧЕ „Христо Ботев” – гр. Кърджали

На 26 април 2012 г. група ученици от гимназията за изучаване на чужди езици – гр. Кърджали, обучаващи се за гвардейци, ще посетят Националната гвардейска част. Същите ще бъдат посрещнати и приветствани от командира на НГЧ полковник Боян Ставрев. Той ще запознае учениците, провеждащи обучителното посещение с мисията, функциите и задачите на НГЧ. Пред тях ще бъде показан филм, отразяващ протоколната и церемониалната дейност, провеждани от гвардейците.
След това в музейния кът те ще бъдат запознати с историята на българската гвардия.
След като обядват в стола на НГЧ учениците ще наблюдават тренировка на гвардейците, свързана с подготовката на спектакъла „Искри”, който ще бъде показан пред обществеността вечерта на 5 май пред НДК.
В края на посещението на учениците ще им бъдат връчени рекламни материали, показващи дейността на НГЧ.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.