A+ A A-

1. Мисия на Националната гвардейска част:

Като представително военно формирование участва в провеждането на представителни и официални церемонии, протоколни мероприятия и военни ритуали с национално и държавно значение. С дейността си участва във формирането и поддържането на патриотична мотивация, национален дух сред обществото, както и в утвърждаване на българската национална идентичност и държавност. Участва в културната политика на Министерството на отбраната в областта на военно-патриотичната, културно-възпитателна и концертна дейности.

 

2. Функции:

2.1.  Организира и провежда отдаването на военни почести на пристигащите на официални посещения, чуждестранни държавни глави и други официални лица съгласно Закона за Държавния протокол, Устава за войсковата служба на Въоръжените сили на Република България и Правилника за структурата, организацията и реда за използване на НГЧ.

2.2. Участва в мероприятия извън територията на Република България при строго спазване на регламентиращите документи.

2.3. Организира и провежда мероприятия, неизискващи отдаването на военни почести, с участието на военнослужещи в тях.

2.4. Разработва и организира изпълнението на нови военни церемонии и ритуали с цел пропагандиране на националните военни и духовни ценности и за утвърждаване на българската държавност и традиция.

2.5. Обучава военни оркестранти и войници.

 

3. Задачи:

Мисията и функциите на Националната гвардейска част се осъществяват чрез изпълнение на следните задачи:

3.1. Участие в провеждането на церемонии на националния празник и официалните празници на Република България;

3.2. Участие в чествания на исторически дати и годишнини на личности;

3.3. Участие при встъпване в длъжност на новоизбрания Президент на Република България;

3.4. Участие при първото заседание на новоизбраните народни представители;

3.5. Участие при посрещане на чуждестранни държавни и правителствени ръководители, министри на отбраната и началници на отбраната;

3.6. Участие при връчване на акредитивни писма на Президента на Република България от чуждестранни посланици.

3.7. Участие при поднасяне на венец на паметника на Незнайния войн от гостуващи у нас държавни глави, председатели на парламенти, министър председатели, министри на отбраната и началници на отбраната.

3.8. Участие при чествания по различни събития с участието на Президента на Република България, Председателя на Народното събрание, Министър-председателя, Министъра на отбраната и Началника на отбраната.

3.9. Назначаване на почетни часови:

- пред Националното знаме, съхранявано в Администрацията на Президента;

- пред входа на Администрацията на Президента;

- пред входа и изхода на VIP-А, правителствената зала при отпътуване или завръщане на Президента на Република България от официални посещения и при посрещане и изпращане чуждестранен държавен глава и правителствен ръководител;

- пред сградата на Народното събрание;

- при настаняването на гостуващия държавен глава;

- на мястото на официалните обеди, вечери при посещение у нас на държавен глава.

- при удостояване с държавни ордени;

3.10. Тържествена смяна на почетния гвардейски караул пред сградата на Администрацията на Президента на Република България.

3.11. Провеждане на ритуали с участието на Българската православна църква.

3.12. Участие в траурни церемонии при погребение на Президент на Република България, Председател на Народното събрание, Министър председател, Министър на отбраната и Началник на отбраната, в това число бивши.

3.13. Изпълнение на церемонии (спектакъли) или елементи от тях по различни поводи и чествания.

3.14. Участие на Гвардейския представителен духов оркестър и Представителния ансамбъл на Въоръжените сили в концерти и фестивали в чужбина с цел популяризиране на българската култура и за издигане авторитета на страната ни в международната общност.

3.15. Планиране и разработване на учебни програми.

3.16. Планиране, подготовка, провеждане на учебен процес, контрол и анализ на дейността.

3.17. Провеждане на конкурси за подбор на военни оркестранти и войници.

3.18. Провеждане на обучение за придобиване на военно професионална квалификация „сержант-оркестрант” и военно-отчетна специалност „гвардеец”.

3.19. Разработване на програмни меморандуми за съответните години в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план, проект за годишен бюджет и осъществяване на финансов контрол.

3.20. Организиране и провеждане на процедури по ЗОП.

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.