A+ A A-
ПОЛКОВНИК КЪНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ
КОМАНДИР НА НАЦИОНАЛНАТА ГВАРДЕЙСКА ЧАСТ
 
Роден на 08.08.1969 г. в гр. Троян, обл. Ловеч
 
Военна кариера:
1991 г. – 1995 г. – Заместник-командир на рота;
1995 г. – 1997 г. – Командир на рота;
1997 г. – 1998 г. – Заместник-командир на отделен представителен батальон;
1998 г. – 2000 г. – Слушател във ВА „Г.С.Раковски”;
2000 г. – 2001 г. – Заместник-началник щаб на полк;
2001 г. – 2001 г. – Старши помощник началник на Оперативен отдел;
2001 г. – 2003 г. – Заместник-командир на Гвардейски полк в Националната гвардейска част;
2003 г. – 2007 г. – Заместник-командир на Гвардейско поделение в Националната гвардейска част;
2007 г. – 2008 г. – Началник на отделение „Планиране и обучение” в Националната гвардейска част;
2008 г. – 2016 г. – Началник на щаба на Националната гвардейска част;
2016 г. – 2019 г. – Заместник-командир на Националната гвардейска част;
От 14.04.2019 г. – Командир на Националната гвардейска част.
 
Образование:
1987 г. – ЕСПУ „В. Левски”, гр. Троян;
1987 г. – 1991 г. – завършва ВНВУ „В. Левски”, гр. Велико Търново, специалност – мотострелкови войски, инженер по експлоатация на АТТ;
1998 г. – 2000 г. – магистър по военно дело – командно-щабен, ВА „Г.С.Раковски”
2010 г. – Стратегически курс „Национална сигурност и отбраната” ВА „Г.С.Раковски”.
 
Награди:
- Награден знак „За вярна служба под знамената“ – III степен;
- Награден знак „За отлична служба” - I степен;
- Награден знак „За доблестна служба” - I степен;
- Предметни и парични награди.
Семейно положение: Семеен, с две деца.
 
Заместник-командир: Полковник Петър Киндалов
Началник на щаба: Полковник Тони Петков 
Заместник-командир по логистичното осигуряване: Полковник Йордан Витанов

Национална гвардейска част - официален уеб сайт © 2012-2019. Всички права запазени! Изработка и поддръжка на сайта #TAG Web Studio

Информацията в този сайт е публична и може да бъде копирана и разпространявана свободно, като изрично се упомене източника. Неоторизираните опити за добавяне или подмяна на информация са строго забранени. Води се статистика за всички посещения.